Δημιουργία Κοινοτικών Οργανισμών και Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ FBWRI

Γενική περιγραφή του προβλήματος:

Τα στερεά απόβλητα ή τα αντικείμενα που απορρίπτονται καθημερινά από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ήταν πάντα ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά επιδεινώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εκθετική αύξηση του πληθυσμού που έχει δει ο κόσμος.

Με την έλευση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε πολλά μέρη του κόσμου και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται ανά άτομο έχει στην πραγματικότητα μια μικρή μείωση. Όσο μειώνεται και αν είναι, η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση, λόγω του πληθυσμιακού παράγοντα.

Η αντιμετώπιση των απορριμμάτων στο παρελθόν ήταν περισσότερο πρόβλημα για το πού να τα κρύψουμε, όχι τι να τα κάνουμε. Τώρα υπάρχει μια συνεχιζόμενη τάση και κίνητρα εμπνευσμένα τόσο από το επίπεδο βάσης όσο και από το πολιτικό επίπεδο, για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα κατάματα και να βρεθούν πρακτικές και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ευαίσθητου ζητήματος.

Τα στερεά απόβλητα δεν θεωρούνται πλέον βασικά είδη που απορρίπτονται τόσο από ανθρώπινες όσο και από ζωικές δραστηριότητες. Καλύπτουν τα πάντα από:

Βιολογικά είδη: υπολείμματα τροφίμων, σφάγια, φυτά, περιττώματα…

Ανόργανα είδη: πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, χημικά, ελαστικά/καουτσούκ, μπαταρίες, συσκευασίες, χαρτόνι…

Ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης ήχου θα μπορούσε να ανακυκλώσει αποτελεσματικά πάνω από το 90% όλων αυτών των τύπων απορριμμάτων, μετατρέποντάς τα σε ανακυκλωμένα προϊόντα ως χαρτόνι και πλαστικό ή ως πηγή καυσίμου με παραγωγή αερίου μεθανίου από ανθρώπινα απόβλητα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης πουθενά στον κόσμο, μάλλον σε διαφορετικές χώρες, και οι πόλεις/δήμοι υιοθετούν τμήματα συνεκτικού προγράμματος ανακύκλωσης για να επικεντρωθούν σε περιορισμένες δραστηριότητες ανακύκλωσης με βάση τους πόρους που διαθέτουν για τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων.

Βελτίωση της ανάκτησης των αποβλήτων, της σωστής χρήσης και των ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης

Έχει αποδειχθεί ότι η ψήφιση νόμων που απαιτούν από τους ανθρώπους να χωρίζουν τα σκουπίδια τους σε κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης, έχει λίγα αποτελέσματα σε σχέση με την αύξηση της ανακύκλωσης. Τα προγράμματα ευαισθητοποίησης για την τόνωση της συνείδησης των καταναλωτών στην παρακίνηση τους να φροντίσουν το περιβάλλον ήταν πολύ πιο επιτυχημένα. Είναι καλύτερο ένας πολίτης να ανακυκλώνει επειδή πιστεύει ότι είναι το σωστό και όχι επειδή αισθάνεται υποχρεωμένος.

Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για οποιοδήποτε πρόγραμμα ανακύκλωσης στον κόσμο είναι η έλλειψη πόρων, η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη εγκαταστάσεων για τη σωστή αντιμετώπιση του ζητήματος.

Όταν κάτι είναι μια επιχείρηση και παρουσιάζει κίνητρο κέρδους, τότε πολλές εταιρείες και άνθρωποι αντίστοιχα θα συμμετάσχουν με παραπάνω από χαρά. Όταν είναι απλώς μια ηθική υποχρέωση ή μια νομική υποχρέωση, τότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι άνθρωποι θα συμμορφωθούν.

Πώς παρακινούμε τους ανθρώπους να ανακυκλώσουν;

Το ρητό «Τι μου αρέσει;», ισχύει σίγουρα για ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης όπως κάθε άλλο κοινωνικό έργο. Αν απαριθμήσουμε τα τρέχοντα ορίσματα όπως στο

«Είναι καλό για το περιβάλλον»,

«Είναι το σωστό».

«Είναι για ένα καλύτερο μέλλον»

Στη συνέχεια ρίχνουμε τα ζάρια ελπίζοντας ότι θα τραβήξουμε αρκετά ηθικά νήματα ώστε να μπορέσουμε να παρακινήσουμε με επιτυχία τους ανθρώπους να ανακυκλώσουν, αλλά αυτό είναι απλώς ένα στοίχημα χωρίς μετρήσιμα μέσα για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του.

Τώρα, εάν προσφέρουμε ένα κίνητρο για να συμπληρώσουμε το ηθικό επιχείρημα, τότε θα αυξήσουμε σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής των πολιτών.

Σε αυτόν τον καπιταλιστικό κόσμο, αυτό που κινητοποιεί τους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η ευκαιρία να βγάλουν χρήματα. Η ανακύκλωση έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά για επιλεγμένες εταιρείες που αφιερώνουν στην επιχείρηση, όχι για το άτομο.

Κέρδος και ηθικά κίνητρα

Ανταλλαγή για οφέλη

Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα κίνητρο όπου όταν οι πολίτες τους παραδίδουν τα σωστά διαχωρισμένα αντικείμενα τους σε καθορισμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, λαμβάνουν ένα κουπόνι και κάθε κουπόνι αξίζει πόντους. Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί “RP’s” ή Recycle Points. Με αυτά τα RP, λοιπόν, θα μπορούσε να προσφερθεί στον πολίτη μια έκπτωση είτε από τον ιδιωτικό τομέα ως πρόσθετο κίνητρο για τους πολίτες να πατρονάρουν τα καταστήματά τους, και από τον δημόσιο τομέα σε εκπτώσεις στην πληρωμή των φόρων τους, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή οποιουδήποτε άλλου έννοια όπου συγκεντρώνονται χρήματα για υπηρεσίες.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα:

Μπορεί να ξεκινήσει μια πιλοτική εκστρατεία με επιλεγμένους εθνικούς λιανοπωλητές, που θα προσφέρουν εκπτώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε αντάλλαγμα για τα “RP”. Ο λιανοπωλητής στη συνέχεια θα λάμβανε με τη σειρά του φορολογικές εκπτώσεις από την κυβέρνηση για όλα τα “RP” που έχουν συγκεντρώσει.

Οφέλη για τους ιδιωτικούς λιανοπωλητές και τις επιχειρήσεις:

Ο ιδιωτικός τομέας θα επωφεληθεί άμεσα παρέχοντας ένα κίνητρο στους ανθρώπους να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Θα αυξήσουν τη φήμη τους ως «Πράσινη» επιχείρηση και θα παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Θα επωφεληθούν επίσης από τη λήψη εκπτώσεων στους φόρους τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να είναι πιο κερδοφόροι και ως εκ τούτου να προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Συμμετοχή της κυβέρνησης:

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Η κυβέρνηση με τη σειρά της μπορεί να προσφέρει κίνητρα στην ιδιωτική βιομηχανία να επενδύσει και να λειτουργήσει εγκαταστάσεις επεξεργασίας ανακύκλωσης. Η κυβέρνηση μπορεί να πουλήσει ομόλογα, να προσφέρει φορολογικά κίνητρα, να προσφέρει γη και άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών μετρητών, για να συμμετάσχει ως εταίρος με τον ιδιωτικό κλάδο για τη διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων. Συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με οργανισμούς όπως το UNOPS. Τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση αυτών των ανακυκλωμένων υλικών στον ιδιωτικό τομέα και τις βιομηχανίες, θα αποζημιώσουν με τη σειρά τους την κυβέρνηση για όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα που έχει προσφέρει στους πολίτες της για την εθελοντική συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία του προγράμματος ανακύκλωσης.

Κυβερνητικά κίνητρα για τους πολίτες της

Η κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει στους πολίτες της, σε αντάλλαγμα για τα RP τους, τα ακόλουθα οφέλη:

Εκπτώσεις στους φόρους ακινήτων

Εκπτώσεις επί πληρωμής οποιασδήποτε υπηρεσίας που σχετίζεται με το κράτος

Μια επιλογή παγκόσμιου σχεδίου υγείας που καλύπτεται εν μέρει από τα ανακυκλωμένα σημεία “RP’s”

Ανταλλάξτε “RP” με βασικά είδη διατροφής και είδη οικιακής χρήσης

Οφέλη για την επίτευξη μιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματα εκπαίδευσης

Και πολλά άλλα πιθανά προγράμματα.

Ποινές για μη συμμόρφωση

Καθώς το FBWRI θα προσφέρει οφέλη στους ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό παρέχοντας αποζημίωση για προϊόντα, υπηρεσίες και είδη διατροφής σε αντάλλαγμα για τα κερδισμένα “RP”, για άτομα που αρνούνται να συμμετάσχουν ή κατέχουν ένα μικρό ποσό “RP «Στη συνέχεια, μπορούν να εφαρμοστούν κυρώσεις.

Για παράδειγμα, όταν ένας πολίτης που δεν συμμορφώνεται καλείται να πληρώσει οποιοδήποτε είδος φόρου όπως στο όχημα, το εισόδημα ή τη στέγαση, αντί να είναι επιλέξιμος για έκπτωση, θα καταλήξει να πληρώσει πολύ υψηλότερο ποσοστό από ό,τι συνήθως να χρεωθεί.

Αυτό παρέχει, λοιπόν, ένα διπλό κίνητρο.

1) Συμμετέχετε στο πρόγραμμα εθελοντικά και λαμβάνετε άμεσα οικονομικά οφέλη

2) Αρνηθείτε να συμμετάσχετε και στη συνέχεια τιμωρηθείτε οικονομικά

Και τα δύο θα χρησιμεύσουν ως πολύ ισχυρό κίνητρο για να πειστούν οι άνθρωποι ότι είναι καλύτερο να ανακυκλώσουν.

Μακροπρόθεσμα οφέλη του FBWRI

Το FBWRI θα χρησιμεύσει για να ωφελήσει τον κόσμο μας με πολλούς τρόπους:

Μεγάλη μείωση στα αποθηκευμένα σε χωματερή στερεά απόβλητα

Ενεργοποίηση της συμμετοχής όλων των πολιτών της, μειώνοντας σημαντικά το βάρος απόκτησης και διατήρησης του κατάλληλου προσωπικού

Ενδυνάμωση των πολιτών της να αναλάβουν θετική και προορατική δράση για την κοινότητά τους

Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες της να αποκτήσουν εισόδημα και περισσότερο εισόδημα σημαίνει μια ισχυρότερη υγιέστερη οικονομία, έναν πιο ευτυχισμένο πολίτη και μια πιο επιτυχημένη κυβέρνηση

Δημιουργήστε περισσότερη απασχόληση, βοηθώντας στην επίλυση τόσο της κρίσης των στερεών αποβλήτων όσο και της κρίσης της ανεργίας «Δύο πουλιά με μια πέτρα».

Κάντε ένα πρότυπο παράδειγμα προς μίμηση στον κόσμο, όντας ένας πραγματικός καινοτόμος ηγέτης στην πρωτοβουλία ανακύκλωσης.

Παρέχετε τις πολύ αναγκαίες υγιείς πηγές εσόδων για τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις

Παροχή κεφαλαίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της ιατρικής περίθαλψης και των κοινωνικών έργων

Μειώστε το συνολικό κόστος της εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων και το κόστος ιδιοκτησίας

Ενθαρρύνετε την πράσινη βιομηχανία να επεκταθεί και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης

ΓΙΑΤΙ FBWRI;

Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει φτάσει στην κρίσιμη μάζα. Δεν μπορεί πλέον να θαφτεί σε χωματερές και απλώς να κρυφτεί από τη μέση, όπως γινόταν πάντα στο παρελθόν. Δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα της υπερβολικής σπατάλης και του πολύ λίγου χώρου, υπάρχει επίσης το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάντλησης των πόρων του κόσμου. Μπορεί το μοντέλο της κοινωνίας που απορρίπτεται να λειτούργησε στο παρελθόν, όταν ο κόσμος ήταν ένα πολύ μικρότερο μέρος, αλλά αυτή η απερίσκεπτη φιλοσοφία δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κανένα ουσιαστικό μελλοντικό μονοπάτι για τις κοινότητες. Πολλά αντικείμενα που πετιούνται, χρησιμοποιήθηκαν απλώς για τη συσκευασία ενός προϊόντος και τέτοιες συσκευασίες μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Πρέπει να εμφυτευθεί μια ευαισθητοποίηση στον πολίτη, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι όλες οι τρέχουσες δραστηριότητες στη ζωή τους, με τη σειρά τους, θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τα δικά τους παιδιά. Η έννοια του «δεν με επηρεάζει» πρέπει να αντικατασταθεί με το «μας επηρεάζει όλους».

Το FBWRI είναι ένα έργο που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί πριν από πολλά χρόνια, οπότε το να λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνος σαν το παρόν είναι χονδροειδής υποτίμηση. Συνδυάζοντας το ηθικό κίνητρο με ένα οικονομικό κίνητρο που θα επιτρέψει τη λειτουργία ενός αυτοσυντηρούμενου προγράμματος ανακύκλωσης, θα πρέπει να είναι το μοντέλο που ακολουθεί ο κόσμος. Οι ηγετικές οικονομικές χώρες βρίσκονται σε απίστευτη θέση να δώσουν το παράδειγμα για τους υπόλοιπους και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.Source by Brandt Hott

Recommended Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.