Διάθεση Ιατρικών Απορριμμάτων

Τα ιατρικά απόβλητα, γνωστά και ως κλινικά απόβλητα, αναφέρονται σε βιολογικά προϊόντα, τα οποία είναι ουσιαστικά άχρηστα. Η διάθεση ιατρικών αποβλήτων αποτελεί περιβαλλοντική ανησυχία, καθώς πολλά ιατρικά απόβλητα ταξινομούνται ως μολυσματικά ή βιολογικά επικίνδυνα και μπορούν να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες.

Η διάθεση ιατρικών απορριμμάτων είναι το πιο θεμελιώδες και κρίσιμο βήμα για την πρόληψη των λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Είναι επίσης η πιο παραμελημένη πτυχή της πρόληψης των λοιμώξεων. Αυτό το άρθρο θα τονίσει τους κινδύνους που ενέχει ο ακατάλληλος χειρισμός των Ιατρικών Αποβλήτων και θα εξηγήσει τη σημασία των κατάλληλων τεχνικών Διάθεσης Ιατρικών Αποβλήτων.

Σε οποιαδήποτε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης όλο το προσωπικό έχει την ίδια ευθύνη να απορρίπτει τα Ιατρικά Απόβλητα με τρόπο που να αποτελεί ελάχιστο κίνδυνο για άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, πελάτες, επισκέπτες και την κοινότητα γενικότερα. Η καλή καθαριότητα είναι το θεμέλιο της καλής πρόληψης λοιμώξεων. Η καλή καθαριότητα μειώνει τους μικροοργανισμούς, μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και παρέχει έναν ελκυστικό χώρο εργασίας και παροχής υπηρεσιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Τα πλεονεκτήματα της σωστής διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων είναι:

o Ελαχιστοποιεί την εξάπλωση των λοιμώξεων και μειώνει τον κίνδυνο τυχαίου τραυματισμού του προσωπικού, των πελατών, των επισκεπτών και της τοπικής κοινότητας

o Βοηθά στην παροχή μιας αισθητικά ευχάριστης ατμόσφαιρας

o Μειώνει τις οσμές και άλλα δυσάρεστα αξιοθέατα.

o Προσελκύει λιγότερα έντομα και δεν προσελκύει ζώα

o Μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων με χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΙ;

Όποιος χειρίζεται μολυσμένα απόβλητα – από τη στιγμή που πετιούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών έως και αφού φτάσουν στον τόπο της τελικής διάθεσης – κινδυνεύει να μολυνθεί ή να τραυματιστεί. Σε πολλά περιβάλλοντα, το προσωπικό καθαριότητας μπορεί να μην κατανοεί τους κινδύνους τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επόπτες να διασφαλίζουν ότι αυτό το προσωπικό γνωρίζει τους κινδύνους του και ακολουθεί τις κατάλληλες διαδικασίες. Τα ακόλουθα άτομα αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο να υποφέρουν από λοιμώξεις εάν η Απόρριψη Ιατρικών Αποβλήτων δεν γίνει σωστά.

Προσωπικό: Ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού αναφέρει ότι έχει υποστεί τραυματισμούς ή/και λοιμώξεις που σχετίζονται με Ιατρικά Απόβλητα. Τα αιχμηρά (για παράδειγμα βελόνες ένεσης) αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό και μετάδοση σοβαρών λοιμώξεων όπως ο HIV και η ηπατίτιδα – Β

Τα αρχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ υφίστανται σχεδόν 400.000 τραυματισμούς από βελόνα κάθε χρόνο που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε ιούς που μεταδίδονται στο αίμα και κινδυνεύουν να μολυνθούν από μεταδοτικές ασθένειες. Εάν είναι δυνατόν, όλο το προσωπικό που διατρέχει κίνδυνο αιχμηρών σχετικών τραυματισμών θα πρέπει να εμβολιαστεί κατά της Ηπατίτιδας – Β.

Πελάτες: Τα μέλη του προσωπικού που δεν έχουν πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τη Διάθεση Ιατρικών Αποβλήτων μπορούν εύκολα να μεταδώσουν τη μόλυνση στους πελάτες.

Κοινότητα: Η ακατάλληλη διάθεση ιατρικών απορριμμάτων είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα μέλη της κοινότητας. Για παράδειγμα, μολυσμένα ιατρικά απόβλητα μπορούν να βρεθούν από παιδιά που παίζουν και να τους προκαλέσουν τραυματισμό και μόλυνση. Σε πολλά περιβάλλοντα χαμηλών πόρων, η σάρωση ιατρικών απορριμμάτων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Όχι μόνο οι οδοκαθαριστές κινδυνεύουν να τραυματιστούν και να μολυνθούν οι ίδιοι, αλλά αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους πελάτες και την τοπική κοινότητα όταν τα απορρίμματα που συλλέγονται, όπως οι σύριγγες και οι βελόνες, επαναχρησιμοποιούνται.

Εκπαιδεύοντας το προσωπικό, τους διοικητικούς υπαλλήλους και την τοπική κοινότητα σχετικά με τους κινδύνους των μολυσμένων Ιατρικών Αποβλήτων και με τη θέσπιση πρακτικών χαμηλού κόστους, ασφαλούς διάθεσης ιατρικών αποβλήτων, όλες οι εγκαταστάσεις υγείας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διάθεση των απορριμμάτων.Source by JP Richards

Recommended Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.