Μέθοδοι διάθεσης ιατρικών επικίνδυνων αποβλήτων

Τα ιατρικά απόβλητα χρειάζονται κάποια φροντίδα για να απορριφθούν σωστά. Το κύριο πρόβλημα στην αντιμετώπιση των ιατρικών απορριμμάτων είναι ο κίνδυνος μόλυνσης. Τα παθολογικά απόβλητα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνους και μεταδοτικούς μολυσματικούς παράγοντες, όπως και οι εργαστηριακές καλλιέργειες. Τα αιχμηρά αντικείμενα (αιχμηρά αντικείμενα όπως ψαλίδι και ενέσεις) εάν δεν τα χειριστούν σωστά, μπορούν να εισάγουν επιβλαβείς παράγοντες απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.

Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτελούν μια κατηγορία από μόνα τους, αλλά μπορεί να επικαλύπτονται με τα ιατρικά απόβλητα. Εννοώ ότι ένα απόβλητο μπορεί να είναι ιατρικό και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Τέτοια ιατρικά επικίνδυνα απόβλητα περιέχουν εξαιρετικά τοξικές ενώσεις όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία, και ως εκ τούτου υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς βάσει του ομοσπονδιακού νόμου.

Παρακάτω θα περιγράψω δύο τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια απόβλητα.

Αποτέφρωση

Η αποτέφρωση αναφέρεται στην πράξη της καύσης των ιατρικών επικίνδυνων αποβλήτων. Οι τρεις κύριοι τύποι αποτεφρωτηρίων που χρησιμοποιούνται είναι ο ελεγχόμενος αέρας, η περίσσεια αέρα και ο περιστροφικός κλίβανος.

Ωστόσο, η αποτέφρωση με ελεγχόμενο αέρα είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αποτέφρωσης ιατρικών αποβλήτων (MWI) και κυριαρχεί πλέον στην αγορά νέων συστημάτων σε νοσοκομεία και παρόμοιες ιατρικές εγκαταστάσεις.

Θερμικές διεργασίες

Οι διεργασίες που βασίζονται στη θερμότητα, δηλαδή τη θερμική ενέργεια για την καταστροφή των παθογόνων στα απόβλητα ονομάζονται θερμικές διεργασίες. Αυτή η κατηγορία υποδιαιρείται περαιτέρω σε θερμικές διεργασίες χαμηλής θερμότητας, μέσης και υψηλής θερμότητας. Αυτή η περαιτέρω διαίρεση είναι απαραίτητη επειδή οι φυσικές και χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στις θερμικές διεργασίες αλλάζουν δραστικά σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Θερμικές διεργασίες χαμηλής θερμότητας είναι αυτές που χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια για την απολύμανση των απορριμμάτων σε θερμοκρασίες που είναι ανεπαρκείς για να προκαλέσουν χημική διάσπαση ή να υποστηρίξουν την καύση. Γενικά, οι θερμικές τεχνολογίες χαμηλής θερμότητας λειτουργούν μεταξύ 200 F έως περίπου 350 F (93 C έως 177 C).

Οι θερμικές διεργασίες μέσης θερμότητας λαμβάνουν χώρα σε θερμοκρασίες μεταξύ 350 F έως 700 F (177 C έως 370 C) και περιλαμβάνουν τη χημική διάσπαση οργανικού υλικού. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν τη βάση για σχετικά νέες τεχνολογίες.

Οι θερμικές διεργασίες υψηλής θερμότητας λειτουργούν γενικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από περίπου 1.000 F έως 15.000 F (540 C έως 8.300 C). Αυτή η έντονη θερμότητα παρέχεται από ηλεκτρική αντίσταση, επαγωγή, φυσικό αέριο ή/και ενέργεια πλάσματος.

Απόβλητα που θεωρούνται τόσο ιατρικά όσο και επικίνδυνα απόβλητα π.χ ιατρικά επικίνδυνα απόβλητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί, καθώς οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών που χειρίζονται την επεξεργασία και την απόρριψη ιατρικών αποβλήτων δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν επικίνδυνα απόβλητα και το αντίστροφο.

Επομένως, το λογικό που πρέπει να κάνετε εδώ είναι να προσλάβετε μια καλή εταιρεία διάθεσης ιατρικών απορριμμάτων που ασχολείται με ιατρικά επικίνδυνα απόβλητα. Θα φροντίσουν τα πράγματα για εσάς.Source by Farhan Musavi

Recommended Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.