Καθορισμός των σημείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η μη βλάβη των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, η μείωση των απορριμμάτων, ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων και η παράδοσή τους από τους χώρους παραγωγής τους στις ομάδες του δήμου. Όλοι οι εργαζόμενοι στα τμήματα παραγωγής απορριμμάτων, το προσωπικό καθαριότητας, η ομάδα συλλογής απορριμμάτων, ο αναπληρωτής ιατρός υπεύθυνος για την εταιρεία καθαρισμού, ο αναπληρωτής διευθυντής υπεύθυνος για την εταιρεία καθαρισμού, η προϊσταμένη νοσοκόμα, το υπεύθυνο τμήμα και οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την εταιρεία καθαρισμού είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη ανάγνωση στον ιστότοπό μας lancele.com, όπου μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, όπως τι είναι τα ιατρικά απόβλητα και ποιες είναι οι βλάβες τους.